Yrkessykdom

Du kan du ha krav på erstatning dersom du er påført en yrkessykdom. Med yrkessykdom menes en sykdom som inntreffer grunnet eksponering eller påvirkning i arbeid. Det er laget en egen liste over sykdommer som kan godkjennes, og eksempler på dette er lungesykdommer, eksemplager, løsemiddelskader, etc.
Dersom du er påført en yrkessykdom, har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som oppstår. De vanligste erstatningspostene er løpende inntektstap, fremtidig inntektstap, menerstatning og utgifter som påløper grunnet yrkessykdommen. Er du påført en yrkesskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat fra forsikringsselskapet.
Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til spørsmålet om godkjenning av sykdommen som en yrkessykdom, samt hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller via vårt kontaktskjema.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller via vårt kontaktskjema.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT