Yrkesskade

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning. Yrkesskadeforsikring er lovpålagt, dette betyr at alle arbeidstakere er forsikret. Er du påført en yrkesskade, skal du ha dekket det økonomiske tapet som oppstår. De vanligste erstatningspostene er løpende inntektstap, framtidig inntektstap, menerstatning og utgifter som påløper grunnet yrkesskaden. Er du påført en yrkesskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat fra forsikringsselskapet. Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til begrepet yrkesskade, årsakssammenheng og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden.

I over 20 år har vi bistått i de fleste yrkesskader og vet hvordan vi skal håndtere slike saker. Hos oss vil du føle at du vet hva som skjer til enhver tid, når kommunikasjon med klienten er svært viktig for oss.

Ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til yrkesskade.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT