Voldsoffererstatning
Dersom du har blitt utsatt for vold og er påført en personskade, kan du ha krav på erstatning. Den som utøver volden er i utgangspunktet ansvarlig for å betale erstatning. Dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan voldsoffererstatning kreves fra Kontoret For Voldsoffererstatning (KFV). Voldsoffererstatning skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse dersom skaden er stor. Det kan også være grunnlag for oppreisningserstatning, dvs. erstatning for såkalt tort og svie. Nivået på erstatningen er fastsatt gjennom domstols praksis.

Våre advokater har gjennom vår spesialisering innenfor personskade kunnskap om hvilket nivå erstatningen bør ligge på i ditt tilfelle. Hvis du er påført en voldsskade, så har du krav på å få dekket advokatutgifter under voldsoffererstatningen.

Ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du trenger mer informasjon vedrørende voldsoffererstatning.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT