Trafikkulykke

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke og er påført en personskade. Dersom du er utsatt for en trafikkulykke, skal du ha dekket det økonomiske tapet som oppstår. De vanligste erstatningsposter er løpende inntektstap, framtidig inntektstap, menerstatning og utgifter som påløper rundt trafikkulykken. Du kan ha rett til erstatning selv om du er skyld i ulykken selv. Er du påført en personskade i trafikken, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under bilens ansvarsforsikring. Våre advokater har lang erfaring med å håndtere omfattende erstatningssaker både mot forsikringsselskap. Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til begrepet trafikkulykke, årsakssammenheng, og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden. Vi er en av samarbeidspartnerne til Personskadeforbundet.

Ta kontakt med oss på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale du har behov for mer informasjon vedrørende erstatning i forbindelse med trafikkulykke.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT