Tap av forsørger
Du kan ha krav på forsørgertapserstatning dersom din ektefelle / samboer eller annen forsørger faller bort. Årsaken kan eksempelvis være trafikkulykke, yrkesskade / yrkessykdom, pasientskade eller voldshandling.

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene eller hos det offentlige. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til utmåling av erstatning. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller benytt vårt kontaktskjema.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT