PROSESS

 

 

FORSIKRINGER

Det er viktig å få klarlagt forsikringer du har og få meldt ditt krav til selskapet, slik at kravet ikke bortfaller på grunn av foreldelse eller oversittelse av meldefrist.

 

 

KRAV PÅ ERSTATNING

Dersom du har inntektstap eller utgifter på grunn av skaden, beregner vi tapet og fremsetter krav med bakgrunn i dokumentasjon fra arbeidsgiver eller andre.

 

Vi beregner også krav på menerstatning og evt. oppreisning.

 

 

OFFENTLIGE YTELSER

Ved større skader er det vår oppgave å bistå med å klarlegge hvilke ytelser du har krav på fra det offentlige.

 

 

NAV

Vi påser at de nødvendige søknader om arbeidsavklaring sendes inn til NAV.

 

 

SPESIALIST

Det kan ofte være behov for å innhente spesialisterklæring og vi ser til at det blir valgt en spesialist som foretar en riktig vurdering av skaden.

 

 

 

ENDELIG ERSTATNINGSKRAV

På bakgrunn av spesialisterklæring vil vi normalt sett ha nok grunnlag til å utarbeide et erstatningskrav i samarbeid med deg.

 

 

FORHANDLING

Vi mottar vanligvis et skriftlig tilbud etterfulgt av et forhandlingsmøte. Resultatet av dette gjennomgås for vurdering av så vel tilbud som en eventuell rettssak.

 

 

AKSEPT

Vår oppgave er å gi deg profesjonelle råd om hvilke valg som bør gjøres. Det er du som bestemmer om et tilbud skal aksepteres eller ikke.

 

 

RETTSAK

Dersom vi ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, KFV eller NPE, er alternativet rettssak etter en klarlegging av kostnader og risiko.

 

 

REFERANSER

Etter å ha hjulpet mange gjennom vanskelige prosesser overfor forsikringsselskapene har vi mange referansepersoner.

 

Design og web av: Alf Gundersen