Erstatning ved personskade

 

Vår erfaring som advokatkontor er at altfor mange som blir rammet av personskade vegrer seg for å søke om erstatning. Mange er i etterkant av personskaden utmattet etter selve ulykken. Men de fleste tenker høye utgifter og kostnader når de vurderer å søke erstatning. Dette er etter vår erfaring helt feil når de fleste advokatkostnader dekkes av forsikringsselskapet ved en eventuell personskade. Dersom saken for din personskade skulle eskalere til et tvisteforhold mellom deg og forsikringsselskapet eller Norsk Pasientskadeerstatning, vil i de fleste tilfeller din innboforsikring dekke advokatkostnadene.

 

Dersom man vurderer skaden og situasjonen til at man som klient har krav på erstatning, er det svært liten risiko involvert. Statistisk sett har saker som vinner frem en langt høyere verdi enn advokatkostnadene underveis.

 

Trykk på link til venstre for å lese mer om de aktuelle områdene.

 

Kontakt oss for å komme i kontakt med en profesjonell advokat i forbindelse med erstatning ved personskade. Vi er tilgjengelige på telefon: 55 90 85 80 og e-post: post@preto.no

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT