Pasientskadeerstatning - Hvilke krav har du?
Pasientskade er et tema som mange ikke tenker på. Mange tenker at sykehus også kan være uheldige, men sannheten er at alle som rammes av sykehusfeil kan ha krav på pasientskadeerstatning som følge av sekkebestemmelsen som ikke krever personlig svikt. Dersom du er utsatt for en pasientskade, skal du ha dekket ditt økonomiske tap.

Dette er de mest brukte erstatningspostene:

- Løpende inntektstap

- Fremtidig inntektstap

- Menerstatning

- Utgifter som påløper grunnet pasientskaden.

 

For å kunne ha krav på erstatning må skaden skyldes feil eller svikt ved behandlingen.

Dersom du kvalifiserer til å motta erstatning vil du også få dekket advokatutgiftene.

 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en profesjonell advokat med spesialfokus på pasientskadeerstatning kan du ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller sende e-post til: post@preto.no

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT