Bjørn Eirik Ingebrigtsen har bred erfaring innen personskadeerstatning, forsikringsrett og trygderett, samt bred prosedyre erfaring fra domstolene. I tillegg arbeider han hovedsakelig innenfor områdene fast eiendom, familierett, barnevern, arverett og kontraktsrett. Han tar også bistandsoppdrag.

476 76 816

bei@preto.no

Mobil

E-post

Siren Preto har bred prosedyre erfaring fra domstolene og fylkesnemnd, og har hatt styreverv i flere selskaper og organisasjoner. Hun har 20 års erfaring fra personskadesaker og forsikringsoppgjør. Siren jobber også med familierett, barnevern, trygderett samt arv og skiftesaker. Hun tar også bistandsoppdrag.
Hege Kristine Walløe har lang erfaring fra ulike stillinger i det private næringsliv. Hun har bred erfaring fra styrearbeid, kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har jobbet 15 år i forsikringsbransjen og har høy kompetanse innen erstatningsrett og forsikringsrett.

900 70 150

sp@preto.no

 

Mobil

E-post

Mobil

E-post

Mobil

E-post

479  18 018

gns@preto.no

Mobil

E-post

412 38 586

sfa@preto.no

Gunnhild N. Solheim har bred erfaring fra forsikrings- og pensjonsselskaper. Hun har der jobbet med utredninger og tvistesaker spesielt innen pensjon og uføre, og har god prosedyre erfaring herfra. Hun har også bred erfaring innen selskapsrett, arbeidsrett og eiendomstransaksjoner.
Sebastian Fohlin Apelseth arbeider særlig med problemstillinger innen familierett, barnerett, arveoppgjør og saker opp mot NAV og forsikringsselskap, men tar også saker knyttet til andre rettsområder. Sebastian har også formell kompetanse innenfor immateriell jus.

BENTE BERG

Sekretær

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO DA

KONTOR

 

Besøksadresse

 

 

Postadresse

 

 

Org.nr.

Driftskonto

Klientkonto

 

Telefon

Telefaks

E-post kontor

E-post Bente 

 

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Strandgaten 18

Kroepeliengården

 

Postboks 554 Sentrum

5806 Bergen

 

912 827 380

9043 11 21807

9043 11 21815

 

55 90 85 80

55 90 85 81

post@preto.no

post@preto.no

Design og web av: Alf Gundersen