Alminnelig kontraktsrett
Alminnelig kontraktsrett omfatter inngåelse av kontrakter/avtaler og tolkning av disse.

Inngåelse av avtaler finner sted på ulike rettsområder, herunder samboeravtaler, avtaler om kjøp av eiendom, gjenstander eller tjenester, økonomiske oppgjør mellom parter, ulike rettigheter som skal stiftes m. m.

Tolkning av avtaler blir ofte relevant dersom partene er uenige om innholdet i avtalen. Dette skjer gjerne fordi ordbruken i avtalen kan forstås på ulike måter. Tolkningen baserer seg på en rekke ulike forhold, og det sentrale er å finne det mest sannsynlige meningsinnholdet i avtalen.

I mange tilfeller har man forsikringsdekning i bolig- eller innboforsikringen som dekker nødvendig advokatbistand i saken. Dette forutsetter at det foreligger en tvist i saken. Vi hjelper deg med å melde inn tilfellet til forsikringsselskapet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller via vårt kontaktskjema.

Design og web av: Alf Gundersen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT