Fast eiendom
Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett.  

Typiske sakstyper er mangelskrav som oppstår etter kjøp av en eiendom. Dette kan eksempelvis være råteskader innvendig eller utvendig, lekkasjer, arealavvik m.m. Det er viktig å reklamere raskt dersom man mener at det foreligger en mangel. I motsatt fall kan man miste retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Andre sakstyper gjelder spørsmål knyttet til eierforhold eller rettigheter tilknyttet en eiendom, eksempelvis veiretter. Dette kan være konflikter rundt eierforhold eller rettighet, men også behov for etablering av rettigheter eller overføring av hjemmel på eiendommen omfattes.

Også naborettslige forhold etter nabolovens regler faller inn under begrepet fast eiendom.

I mange tilfeller har man forsikringsdekning i bolig- eller innboforsikringen som dekker nødvendig advokatbistand i saken. Dette forutsetter at det foreligger en tvist i saken. Vi hjelper deg med å melde inn tilfellet til forsikringsselskapet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller via vårt kontaktskjema.

Design og web av: Alf Gundersen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT