Bistandsadvokat
En bistandsadvokat blir benyttet i saker som angår volds- og sedelighetsforbrytelser. Dette er et fagområde vi håndterer svært konfidensielt og vi ivaretar ofrenes sak. I dette tilfelle er det normalt at offeret tar kontakt med bistandsadvokat for rådgivning og konsultasjon i forhold til en eventuell anmeldelse av forholdet.

Som bistandsadvokat er vi svært delaktig underveis av selve politianmeldelsen. I de saker som blir henlagt av politiet, vil vi som bistandsadvokat kunne påklage avgjørelsen til statsadvokaten. Vi er også delaktige i søknader om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi har i over 20 år bistått ofre i svært prekære saker, og vet hvordan vi skal håndtere situasjonen rundt selve saken, samtidig som vi vet hvordan vi rettslig skal bistå deg som offer. Vi er et advokatkontor som ivaretar våre klienters behov, og vil til enhver tid hjelpe deg og de pårørende i den vanskelige tiden hvor saken pågår. Du skal med trygghet kunne stole på oss.

Dersom du ønsker bistand til å velge den ulykkesforsikringen som passer best for deg kan du trygt ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller sende e-post til: post@preto.no for mer informasjon.

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT