Barnevern
Våre advokater har lang erfaring på barnevern og barnevernrettslige problemstillinger. Vi bistår deg som privat part i blant annet saker om omsorgsovertagelse og samvær mellom barn og foreldre hvor barn/ungdom av ulike årsaker plasseres utenfor hjemmet for kortere eller lengre tid. I saker som bringes inn for Fylkesnemnda, vil den private part ha krav på gratis advokat bistand uavhengig av inntekt. Ungdom over 15 år har egne partsrettigheter og har således rett på egen advokat.  

Som advokat bistår vi deg som klient i forbindelse med barnevern i forhold til disse punktene:

 

- Kontakten med Barnevernstjenesten

- Behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i Fylkesnemda

- Klagesaker i Tingretten og Lagmannsretten

Vi har i over 20 år bistått i saker som involverer barnevern, og vil kunne bistå deg med trygghet gjennom hele prosessen. Vi er et advokatkontor som er opptatt av deg som menneske. Vi kan bistå din sak 100% når vi kjenner deg og dine behov.

Kontakt oss på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du trenger mer informasjon vedrørende barnevernrettslige problemstillinger.

Design og web av: Alf Gundersen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT