Barnefordeling

Ved et ekteskapsbrudd eller samlivsbrudd er partene ofte uenige om hvor barna / barnet skal bo fast og omfanget av samvær for den andre forelderen. I enkelte tilfeller er partene også uenige om foreldreretten. Partene plikter å gjennomføre mekling hos godkjent mekler. Det viser seg ofte at mekling ikke fører frem og at det blir nødvendig å bringe saken inn for rettslig behandling. Våre advokater har lang erfaring fra barnefordelingssaker.

Vårt fokus er i størst mulig grad å bidra til å dempe konfliktnivået mellom partene og se om det er muligheter for å komme til en minnelig ordning i saker som angår barnefordeling. I noen tilfeller av barnefordeling er det imidlertid nødvendig å gjennomføre hovedforhandling. Det kan være en fordel å involvere advokat tidlig i saken. Dette vil sikre deg en faglig rådgivning gjennom hele prosessen frem til dom eller forlik. I høykonfliktsaker vil det være en fordel om kontakten mellom partene skjer via advokat. Advokatbistand i saker som angår barnefordeling kan dekkes av det offentlige avhengig av inntektsnivå jfr. rettshjelploven § 11.

Ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon vedrørende barnefordeling.

Design og web av: Alf Gundersen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT