Arbeidsrett
Vi kan bistå deg både deg som arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med forhold på arbeidsplassen, herunder spørsmål knyttet til arbeidsavtale og ansettelse, avskjed eller oppsigelse, lønns- og feriepengekrav, trakassering, varsling og diskriminering. Arbeidsmiljøloven er den loven som regulerer de rettslige pliktene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i saker som angår arbeidsrett. Loven oppstiller en rekke regler som må overholdes av begge parter i et arbeidsforhold. Dersom du som arbeidstaker mottar en avskjed eller oppsigelse som du mener er feil, eller opplever noe ubehagelig, er det viktig å ta kontakt med advokat så fort som mulig. På samme måte er det viktig at du som arbeidsgiver tar kontakt før du går til det skritt å sier opp en arbeidstaker. Da blir ofte prosessen rundt arbeidsrett langt kortere. I arbeidsrettssaker er det frister som må overholdes for å gjøre krav gjeldende. Det er i tillegg både saksbehandlingsregler og formelle krav som må overholdes for at for eksempel en oppsigelse skal være gyldig.   Vi bistår i konkrete tvister, og kan bistå i forhandlinger og i domstolsbehandling, samt fremsette lønnskrav, feriepengekrav eller erstatningskrav som du som arbeidstaker måtte ha krav på. Vi bistår også deg som arbeidsgiver i oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser eller andre endringsprosesser i din bedrift.  

Ta kontakt på telefon: 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon vedrørende arbeidsrett.

 

Design og web av: Alf Gundersen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT